🚍🔴 26/09/2023

⚠🔴🚍
Informamos de que es OBLIGATORIO viajar con el carnet de transporte de Altube y el DNI.
En caso de que el carnet de transporte de Altube se haya perdido o olvidado, para poder viajar será necesario presentar en su lugar, el justificante de pago de la cuota de transporte.
No se dejará viajar a nadie que no presente ninguno de estos dos documentos.
En caso de pérdida del carnet de transporte de Altube, es obligatorio hacer un duplicado del mismo.
Mezu honen bitartez bidaiatzerakoan Altuberen garraio txartela eta NANa eramatea ezinbestekoa dela gogorarazi nahi dizuegu.
Altuberen garraio txartela ahaztu edo galdu bazaizue, garraio kuotaren ordainagiria aurkeztu beharko da bidaiatu ahal izateko.
Dokumentu hauek aurkezten ez dituen inork ez du bidaiatzeko aurkerarik izango.
Altuberen garraio txartela galtzekotan, derrigorrezkoa da honen bikoizketa bat egitea.